בית העמק

אדריכלות – טובה דויד וצילה רייזר | עיצוב ותכנון נגרות – רוני טבת – טבת הנגריה  | צילום – עינת דקל